Omtinken 2.0: de Gemeenteraad wil Open Data

Eind november 2011 nam de Gemeenteraad van Leeuwarden het voorstel Omtinken 2.0 aan. Dit voorstel was een initiatief van VVD en GroenLinks.

Het voorstel (zie hier in PDF) wijst er op dat elders (onder andere door de Rijksoverheid) al actief wordt gewerkt aan het ter beschikking van openbare overheidsgegevens aan burgers voor hergebruik, en dat de waarde daarvan voor zowel de economie als de maatschappij in het algemeen inmiddels zichtbaar is.

Daarom roept het voorstel op data te gaan publiceren op data.leeuwarden.nl, een reflectiegroep te starten vanuit de burgers en bedrijfsleven om te kijken welke data gewenst is, organisaties op de kansen van hergebruik te wijzen, en bij aanbestedingen en aanschaf van nieuwe systemen open data mee te nemen in de voorwaarden en afspraken.

Naar aanleiding van dit Raadsbesluit is in het voorjaar van 2012 een onderzoek uitgevoerd naar welke data er binnen de gemeente is, hoe die structureel kan worden ontsloten en hoe dat ook voor de gemeente zelf nuttig zou kunnen zijn. Daarbij is ook gekeken welke inspanning en investering nodig is om dit te realiseren.

13 Juni: Eerste Leeuwarder Data Drinks

Op 13 juni vond in de Vrouwenpoort de eerste bijeenkomst plaats rond open data in Leeuwarden. Een groep van zo’n 10 mensen kwam bij elkaar, vanuit diverse achtergronden en organisaties (gemeente, provincie, Frack.nl, Partoer, UCF, bibliotheek, bijv.). Na een inleiding over wat open data eigenlijk is en hoe dat nuttig zou kunnen zijn voor burgers en organisaties in Leeuwarden, was er plek voor discussie. Daarbij kwamen de eerste ideeën al snel naar boven, en werden de eerste verlanglijstjes voor datasets al bij de gemeente ingediend.

De bijeenkomst had ook als resultaat dat medewerkers van de Provincie langs zijn gegaan bij Frack.nl om daar te kijken hoe ook de data die de provincie heeft van nut kan zijn. Daar kwam ook een lijst van zo’n 800 data sets ter tafel, om eens te kijken welke data als eerste in aanmerking zou moeten komen voor publicatie.

Open Leeuwarden opent

In het najaar van 2011 nam de Gemeenteraad in Leeuwarden de motie Omtinken 2.0 aan. Daarin wordt het stadsbestuur opgeroepen te beginnen met het publiceren van zoveel mogelijk gegevens en data die de stad heeft, op een manier die anderen in staat stelt er nuttig gebruik van te maken.

Nuttig voor de zelfredzaamheid van inwoners, nieuwe bedrijfsactiviteiten, onderwijs en onderzoek, participatie, en transparantie. Data dus die al is verzameld voor een overheidstaak, en daarna ter beschikking wordt gesteld aan iedereen. Open Data.

De Gemeente Leeuwarden heeft inmiddels een onderzoek afgerond hoe je met open data goed om kunt gaan, en waar je kunt beginnen (er is nogal wat data!). Daarbij zijn ook bewoners, ondernemers en instellingen in de stad naar voren gekomen die interesse hebben in Open Data. Denk aan instellingen als de NHL, of Partoer. Denk aan lokale IT-ondernemers. Denk aan de nieuwsgierige geesten bij de hackspace Frack.nl.

Open Leeuwarden is er voor ons, geïnteresseerden in open data. Om samen met de Gemeente (en de Provincie overigens) te kijken hoe we die data het nuttigst kunnen maken voor de stad en omgeving. Open Leeuwarden: met data mooie dingen doen :)